Laikini šeimos namai

Laikini šeimos namai —Laikinų šeimos namų tikslas - teikti socialinės priežiūros paslaugas motinoms, auginančioms vaikus, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar jo susirasti, sudaryti sąlygas motinoms, auginančioms vaikus, ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, užtikrinti motinoms, auginančioms vaikus, artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, kurioje galėtų saugiai gyventi, tobulėtų bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Laikinų šeimos namų adresas: Džiugo g. 6, Telšiai (2 aukštas).

Kategorija: Padaliniai