Telšių socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialines paslaugas:

Telšių socialinių paslaugų centras vykdo:

●  neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis funkciją (judėjimo);

● būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011m. programos administravimo funkciją.

Bendrosios socialinės paslaugos

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir konsultavimas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • specialaus transporto organizavimo
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
 • kitos paslaugos

 

Specialiosios socialinės paslaugos

 • socialinė priežiūra;
 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • socialinė globa;
 • dienos socialinė globa (namuose ir institucijoje).