Telšių dienos centre paminėta Tarptautinė šeimos diena

Telšių dienos centre gegužės 11 dieną vyko popietė -  skirta Tarptautinei šeimos dienai. Popietę pradėjo vyr. soc. darbuotoja Ingrida motinos Teresės žodžiais apie gyvenimą...

Šiai  popietei buvo ruoštasi iš anksto. Praėjusią savaitę senjorai turėjo nemokamą foto sesiją dienos centre, kurią padovanojo Milda Barkutė. Senjorai liko patenkinti, nes Tarptautinės šeimos dienos proga gavo dovanų po foto nuotrauką.

20160511 115457          20160511 110039 

DSC 03743         

 DSC 03453

Telšių dienos centre paminėta šeimos diena

Šeimos diena įsiterpusi tarp dviejų gražių švenčių, plačiai minimų: motinos ir tėvo dienomis. Soc. darbuotojos Dita ir Vitalija kartu su Kuršėnų politechnikos mokyklos vyr. profesijos mokytojomis I. Rėvutiene ir R.Rudeckiene, bei soc. pedagoge J.Anglickiene vykdė edukacinį užsiėmimą skirta pasaulinei šeimos dienai paminėti.

Edukacinio kūrybinio užsiėmimo metu vaikai ir centro darbuotojai buvo mokomi kepti sausainius

,,Gražiosios gėlytės‘‘. Vaikai minkė tešlą, ir su formelėmis spaudė įvairių formų sausainius, juos kepė. Virtuvėje vyko pokalbis – diskusija apie šeimos svarbą mūsų visų gyvenime.

 Susitikimas buvo linksmas, įdomus, informatyvus. Po edukacinio užsiėmimo svečiai įteikė dovaną sagą ir adatą centro vaikams ir palinkėjo, kad visi vaikai mokėtų įsisiūti sagą. Vaikai viešnias apdovanojo savo rankų darbo sagėmis.

Atsisveikinant sutarta nepamiršti  pasveikinti savo šeimos narius su šeimos švente .

Džiaugiamės šiltu bendravimu ir bendradarbiavimu.

PC240009             PC240016

PC240042            PC250047

PC250049

Kokybiškesnės socialinės paslaugos Telšių socialinių paslaugų centro Dienos centruose

Telšių socialinių paslaugų centras 2016 metais dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtame Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurse ir laimėjo keturis projektus vaikų dienos centrų veikloms organizuoti.  Projektų veiklos pristatyme dalyvavo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskienė, vyr. socialinė darbuotoja Donata Zakienė, dienos centrų socialinio darbo organizatorės: Edita Stanienė, Roma Kaminienė, Aušra Gustienė, Virginija Bykovienė.

            Telšių socialinių paslaugų centro direktorė trumpai pristatė apie laimėtų projektų tikslus, uždavinius, vykstančias veiklas bei apibudino visų projektų Finansines galimybes.  Upynos dienos centras 2016 metais įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  finansuojamą projektą ,,Teikim gerumą visiems“. Projekto suma 11600 eurų metams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė projektui ,,Socialinių paslaugų teikimas rizikos grupės vaikams ir šeimoms Žarėnų seniūnijoje“ 14498,00 eurus Telšių socialinių paslaugų centro Žarėnų dienos centro veiklai vykdyti. Mitkaičių dienos centras  vykdo  projektą „Socialinės rizikos prevencija Nevarėnų seniūnijoje“ . Suma skirta projektui įgyvendinti - 11 600 eurų. Telšių dienos centras 2016 metais įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  finansuojamą projektą „Socialinės atskirties mažinimas integruojant socialinės rizikos vaikus ir šeimas į visuomenę“. Suma skirta projektui įgyvendinti - 14 500 eurų. Projektų vykdymo laikotarpiu bus galimybė įdarbinti psichologą, užimtumo specialistą, muzikos vadovą, meno vadovą. Vasaros metu Dienos centruose veiklą vykdyti padeda  savanoriai. Turime savanorių ne tik iš Telšių rajono, jie atvyksta pagal vykdomą savanorių programą ir iš Europos šalių.

             Taip pat buvo diskutuota apie darbo laiko dienos centruose pakeitimo, vasaros metu dienos centrai turėtų pradėti dirbti nuo 9 valandos ryto iki 18 valandos vakaro.  Direktorės pavaduotoja Daiva Ragauskienė  pristatė darbuotojus, dirbsiančius projekto metu. Dienos centrų socialinio darbo organizatorės pristatė vyksiančias veiklas, bei iškylančias problemas, kada į centrus susirenka po 20 iki 30 vaikų, o dienos centruose tėra įdarbinta tik po vieną darbuotoją – socialinio darbo organizatorę.

            Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas pasidžiaugė dienos centrų veikla bei laimėtais projektais. Administracijos direktorius pasiūlė dienos centrų  darbo laiką vasaros metu  pratęsti bent iki 18 valandos ir su perspektyva vakarais dienos centrų veiklą pritaikyti jaunimui. 

 MG 0004           MG 0010l