Kvalifikacijos kėlimas

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DARBUOTOJŲ VIEŠNAGĖ LENKIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE

Telšių socialinių paslaugų centro 6 darbuotojai 2018 m. balandžio 18-19 dienomis, kartu su kitų rajonų socialiniais darbuotojais, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Socialinių paslaugų teikimas bendruomenėse: Lenkija“. Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tikslas – susipažinti su Lenkijos patirtimi, kuriant ir teikiant socialines paslaugas bendruomenėse ir gerąją patirtį pritaikyti Lietuvoje. Darbuotojai lankėsi šiaurinės Lenkijos Gdansko, Malborko ir Elblongo miestų socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.

Gdanske lankėmės J. Korczako Vaikų globos namuose (,,Dom im. J.Korczaka”). Tai regioninė globos ir terapijos įstaiga, teikianti globos, socialines, reabilitacijos paslaugas negalią turintiems vaikams. Šie vaikų globos namai Gdanske veikia nuo 1945 m. Šiuose vaikų globos namuose vaikai gyvena nuo gimimo iki 12 metų. Susitikimo metu sužinojome, kaip užtikrinamos nepilnamečių teisės, kuriama saugi aplinka palankiam augimui, vystymuisi, tobulėjimui; kaip vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Vaikų namų kolektyvas mielai parodė visas patalpas, turima kineziterapinę įrangą, vandens procedūrų salę, šviesos terapijos kambarį.

lenkija 1

Su kolegomis prie Gdansko vaikų globos namų

Gdanske lankėmės Socialinių paslaugų ir paramos centre, Intervencijų ir krizių centre, kuriame yra teikiama pagalba šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje. Aplankėme Benamių vyrų nakvynės namus, Bendruomenės integracijos centrą. Pastarųjų centrų visoje Lenkijoje yra 200.

lenkija 2

Gdansko Bendruomenės integracijos centre

Vakare lankėmės privačiame senelių pensionate „Gregor“ .Buvome supažindinti, kokios paslaugos teikiamos pensionate, su kokiais darbo iššūkiais susiduriama, norint užtikrinti profesionalias paslaugas pensionato gyventojams.

Viešnagės metu pabuvojome Elblongo socialinių paslaugų ir paramos centre. Direktorė Beata Kulesza išsamiai pristatė kokios paslaugos yra teikiamos jų centre, su kokiais sunkumais susiduriama darbe. Elblongo socialinių paslaugų ir paramos centras dirba su šeimomis, turinčiomis socialinių problemų, atlieka globos centro funkcijas, teikia paslaugas benamiams, priklausomybių turintiems asmenims. Centras teikia pagalbą į namus pensininkams, neįgaliems klientams jų namuose. Centre turi socialinių išmokų skyrių, kuris socialines išmokas moka tik centro klientams. Vaikus, kurie išeina iš vaikų globos namų, apgyvendina Savarankiško gyvenimo namuose, kol jie susiranda savo būstus.

lenkija 3

Elblongo socialinių paslaugų ir paramos centre

Visose lankytose įstaigose dirba po keliolika psichologų, kiekviena įstaiga turi savo teisininką.

Seminaras buvo įdomus, naudingas, informatyvus. Susipažinome su draugiškais Lenkijos socialiniais darbuotojais, jų vadovais, dalijomės savo turima praktika bei patirtimi. Seminaro tikslas buvo pasiektas.

 

         Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Daiva Navickienė

„Atrask save“

Savanorystė projekte ,,Atrask save’’

 

Š. m. kovo 21-28 dienomis Rietavo jaunimo darbo centre vyko JGI koordinatorės Audronės S., ir mentorės Jolantos V., susitikimas su NEET jaunuoliais. Padedant Almai (jaunimo užimtumo skyriaus specialistė) sukviesta grupelė jaunuolių.

 

                                J. Valantinienė, A. Riebždaitė, A. Siurblytė                       

          (nuotr. asmeninio archyvo)

Jaunuoliams pristatytas projektas ,,Atrask save’’. Daugiausia dėmesio buvo skiriama savanorystės sąvokai apibūdinti. Pokalbio metu analizavome kiek jaunuolių yra susidūrę su savanoryste, kaip jie įsivaizduoja savanorystę pasirinktoje įstaigoje. Daugelis jaunuolių prisipažino, kad nėra savanoriavę ir parodė susidomėjimą. Supažindinta su savanorius priimančiomis organizacijomis esančiomis jų savivaldybėje ir ne tik. Jaunuoliai papasakojo savo vizijas kaip ir kur norėtų atlikti savanorišką veiklą.

                                                                                                                                                        Parengė JGI koordinatorė A. Siurblytė

  


 

TĘSIAMI TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI

 

Telšių socialinių paslaugų centras 2018 m. vasario 20 d. pasirašė keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinimo priemonės šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2018 m. vasario 23 d., o pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių suma – 58097,00 eurai.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvauja 87 vaikai iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Projekto veiklas vykdo ir su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, psichologas, socialinių darbuotojų padėjėjai, muzikos vadovai. Iš projekto lėšų yra finansuojami 9,3 etatai visuose keturiuose dienos centruose.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose siekiama ugdyti ir lavinti socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialinius įgūdžius, organizacinius gebėjimus, teikti psichologinę pagalbą, puoselėti patriotinius jausmus ir kitas moralines vertybes. Dienos centre organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais, teikiama psichologinė pagalba, informavimo, konsultavimo paslaugos. Į Dienos centrus vaikai atvyksta po pamokų mokykloje. Ten ruošia pamokas, yra teikiamas maitinimas. Vasaros atostogų metu vaikams yra organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrai bendradarbiauja su Telšių rajono Savivaldybės administracijos vaikų teisių skyriumi, su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Dienos centrai palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis, seniūnijomis. Visi dienos centrai dirba 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną.

Projektų vykdymas padeda spręsti įvairias socialines problemas, tobulinti socialinį darbą, ieškoti naujovių.

 

         Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Daiva Navickienė

Projektas „Atrask save“

atrask save

Savanorystė projekte ,,Atrask save’’

 SAVANORYSTĖ PROJEKTE „ATRASK SAVE“

 

           Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ – galimybė jauniems žmonėms nuo 15 iki 29 metų atrasti sau tinkančią ir mėgstamą veiklą – darbą, mokslo įstaigą ar atlikti praktiką/stažuotę. O jos ieškoti galima su JGI koordinatoriaus pagalba, kuris pasiruošęs tave išklausyti, išgirsti ir kartu atrasti Tau tinkamiausią veiklą. Kartais, geriausiu būdu ieškoti savęs gali tapti savanorystė. Savanorystė - tai veikla, dalies savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties atidavimas, dirbant visuomenei naudingą darbą, pasirenkama laisva valia bei vykdoma organizuotoje aplinkoje.

 

        Vykdant projektą ,,Atrask save’’ Telšių rajono savivaldybėje akredituota 20 organizacijų priimančių savanorius. Nesenai akredituota Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir jos padaliniai esantys seniūnijose. Šių metų rugsėjo mėn., Kaunatavos biblioteka priėmė pirmuosius du savanorius, kurie prisijungs prie bibliotekos organizuojamų veiklų.

 KAS GALI SAVANORIAUTI?

    Projektas „Atrask save“ siūlo savanoriauti 15–29 metų, niekur nedirbantiems, nesimokantiems, neregistruotiems Darbo biržoje jaunuoliams pasirenkant bet kurį Lietuvos miestą, veiklą, nepatiriant jokių finansinių rūpesčių. Kiekvienam dalyviui bus kompensuojamos maitinimo, kelionių, būsto nuomos, kanceliarinių (priklausomai nuo pasirinktos veiklos) išlaidos, apmokamas privalomas sveikatos draudimas (PSD). Ne mažiau nei tris mėnesius savanoriavę gali gauti Jaunimo reikalų departamento patvirtintą pažymėjimą, kuris stojant į aukštąją mokyklą prideda 0,25 balo.

 

KODĖL VERTA SAVANORIAUTI?

  •  Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
  •  Žinojimas, kad gali padėti.
  •  Noras pasisemti naujos patirties.
  •  Naujų iššūkių troškimas.
  •  Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
  •  Naujų pažinčių, draugų paieškos.
  •  Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
  •  Asmeninių būdo savybių tobulinimasis.

        Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

KUR KREIPTIS?

Dėl platesnės informacijos kreiptis į Telšių rajono vietos JGI koordinatorę Audronę Siurblytę, Rambyno g. 24, Telšiai. Tel. nr.: 8 633 38520, el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 jaunimoesfatelsiujrdkuriamedarbo birza