Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Telšių rajono gyventojams projekto vykdymas

                                                           

 

eplsz fondas logo02

 

 

TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DALYVAUJA EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS TELŠIŲ RAJONO GYVENTOJAMS PROJEKTO VYKDYME

 

Siekiant tinkamai įgyvendinti projektus „Parama maisto produktais“ ir „Parama higienos prekėmis“ finansuojamus iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Telšių rajono savivaldybė pasirašė Jungtinės veiklos sutartį su Telšių socialinių paslaugų centru, kuris atsakingas už paramos sandėliavimą, išdalinimą, papildomų priemonių organizavimą ir vykdymą.  Papildomos priemonės pagal nurodymus gali būti veiksmai, kuriais siekiama sumažinti socialinę atskirtį ir (ar) tvariau kovoti su socialinėmis nelaimėmis. Papildomos priemonės yra skiriamos labiausiai skurstantiems asmenims – projekto tikslinei grupei. 

Per 2018 m. spalio mėnesį Telšių socialinių paslaugų centras projekto tikslinei grupei organizavo grupines psichologo konsultacijas, praktinius maisto gaminimo mokymus ir pagyvenusių žmonių dienos minėjimus.

I.Grupinės psichologo konsultacijos

Telšių socialinių paslaugų centras spalio mėnesio 02, 03 15 ir 16 dienomis į Telšių dienos centrą sukvietė paslaugas gaunančius asmenis į grupines psichologo konsultacijas. Grupiniai užsiėmimai, tai atskira psichologinės pagalbos forma, kurioje be kliento ir psichologo tarpusavio bendravimo egzistuoja dar ir grupės dalyvių tarpusavio sąveika. Konsultacijose dalyvavo įvairių socialinių grupių žmonės: senyvo amžiaus, neįgalūs asmenys, socialinės rizikos asmenys, socialines problemas patiriančių šeimų mamos. Po įvadinio susipažinimo su problematika konsultacijų dalyviai buvo skatinami dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais tarpusavyje, lavino bendravimo įgūdžius. Kiekvienam grupės dalyviui grupiniai užsiėmimai padarė teigiamą terapinį poveikį. Pasibaigus užsiėmimams grupės dalyviai samprotavo, kad tokiuose užsiėmimuose jie galėtų dažniau dalyvauti. Užsiėmimuose, per 4 dienas, dalyvavo 50 asmenų. Grupinę konsultaciją vedė docentas, socialinių mokslų daktaras Arvydas Liepuonius. Už minėtas konsultacijos buvo apmokėta iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Telšių rajono gyventojams fondo lėšų papildomoms priemonėms vykdyti ( 2017 m sausio 20 d. sutartis Nr.S-13553, 2018 m. rugsėjo 24 d. susitarimas Nr.S-15588).

 IMG-a068f49d476e9400bff24c70d036a553-V

II.Praktiniai maisto gaminimo mokymai

 

Nuo spalio 2 d. iki spalio 17 d. Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Nakvynės namuose vyko praktiniai maisto gaminimo mokymai, edukacinės programėlės. Mokymuose dalyvavo paramos gavėjai - pagyvenę, neįgalūs, socialinės rizikos asmenys. Visi minėti asmenys yra Telšių dienos centre, Nakvynė namuose socialines paslaugas gaunantys asmenys. Centro socialinės darbuotojos kartu su paramos gavėjais ruošė žiemai daržoves, kepė obuolius, sausainius, gamino mėsiškus patiekalus ir kt. Mokymuose dalyvavo 52 paramos gavėjai. Produktai buvo perkami iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Telšių rajono gyventojams fondo lėšų papildomoms priemonėms vykdyti (2017 m sausio 20 d. sutartis Nr.S-13553, 2018 m. rugsėjo 24 d. susitarimas Nr.S-15588).

IMG 20180808 11152620180727 105145

III.Pagyvenusių žmonių dienos minėjimai Telšių rajone

 

Nuo spalio 1 d. iki spalio 17 d. Telšių socialinių paslaugų centras kartu su Telšių rajono seniūnijomis vykdė Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimo šventes. Renginiai vyko Telšiuose, kiekvienoje seniūnijoje bei darbuotojai su lauknešėliais lankėsi senjorų namuose. Senjorai buvo vaišinami arbata, sausainiais bei įvairiais užkandžiais. Šventiniu laikotarpiu senjorai klausėsi meno kolektyvų koncertų. Šią priemonę organizavo Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė. Priemonės vykdymas buvo finansuojamas iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Telšių rajono gyventojams fondo lėšų papildomoms priemonėms vykdyti ( 2017 m sausio 20 d. sutartis Nr.S-13553, 2018 m. rugsėjo 24 d. susitarimas Nr.S-15588).

 IMG 20181001 140628700

Daiva Navickienė,

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja