Upynos dienos centras

Padalinio struktūra: Upynos  dienos centre dirba  socialinio darbo organizatorius pilnu etatu ir socialinio darbuotojo padėjėja 0,5 etato.

Tikslas – teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, skatinti bendruomenės gyventojus aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą.

Veikla – Upynos dienos centras teikia socialines, laisvalaikio užimtumo, sociokultūrines paslaugas gyventojams, gyvenantiems Upynos  seniūnijoje. Mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, vykdant socialinių paslaugų plėtrą, tenkinant socialinių paslaugų poreikį. Teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialiai apleistiems vaikams ir rizikos grupės šeimoms. Vystomas darbinis užimtumas, teikiamos laisvalaikio užimtumo paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, projektų vykdymo metu organizuojamas maitinimas socialinę atskirtį turintiems vaikams. Vyksta bendradarbiavimas su organizacijomis, rengiami ir vykdomi projektai. Vyresnio amžiaus asmenims organizuojamos popietės, kelionės, šventės.

Akcijos:
Dalyvaujame “Maisto banko” akcijose.

Kontaktai:

Socialinio darbo organizatorė

Edita Stanienė

Beržų g.6, Upynos k. Telšių r.

Tel. nr. 8 444 44767

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savarankiško gyvenimo namai

Savarankiško gyvenimo namų tikslas – sudaryti namų aplinkos sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą rizikos grupės šeimoms ar gyvenantiems skyrium asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus, netekusiems nuosavo gyvenamojo būsto, esant krizinėje situacijoje.
Savarankiško gyvenimo namų pagrindinė funkcija - suteikti normalias buitines gyvenimo sąlygas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gavėjams.
Teikiame informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms ir rizikos grupės asmenims (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus).
Vykdomi projektai:
Savarankiško gyvenimo namuose vykdytas projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje“. Projekto tikslas – sudaryti saugias namų aplinkos sąlygas vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje, teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas , bei kitą reikalingą pagalbą, siekiant mažinti vaikų, ypač mažamečių , atskyrimą nuo šeimos.
Akcijos
Dalyvaujame „Maisto banko“ akcijoje.

Kontaktai:
Telšių savarankiško gyvenimo namai
Socialinio darbo organizatorė
Genovaitė Kuzminskienė
Tel. 8 444 75 609,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pramonės g. 18 a, Telšiai

Norint gauti paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrių adresu Karaliaus Mindaugo 36, Telšiai, tel. 8 444-53895.

Nakvynės namai

Telšių Nakvynės namai yra 18 vietų Telšių socialinių paslaugų centro padalinys.
Nakvynės namuose dirba 6 darbuotojai. Iš jų 1- socialinio darbo organizatorė, 2- socialinio darbuotojo padejėjai, 3- budintys.
Tikslas - apgyvendinti asmenis, paleistus iš įkalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, valkataujantiems, elgetaujantiems ir kitiems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, taip pat asmenims, kurie dėl smurto ar kitokios prievartos laikinai pasitraukia iš nuolatinės gyvenamosios vietos.

Nakvynės namuose teikiamos šios paslaugos:

  • socialinės priežiūros paslauga – laikinas apnakvindinimas;
  • socialinės globos paslauga - trumpalaikė socialinė globa;
  • apnakvindinimas vienos nakties kambaryje;

Taip pat teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, organizuojamos minimalios higienos paslaugas, minimalios buitines paslaugos, esant poreikiui organizuojamos sveikatos priežiūros ir apsaugos paslaugos.

Socialiniai darbuotojai padeda laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatina juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, motyvuoja gydytis priklausomybės ligas, skatina integruotis į darbo rinką, padeda atstatyti prarastus ryšius su artimaisiais. Nakvynės namuose organizuojamos popietės, pokalbiai kalendorinių, bei kitų švenčių progomis, primenant jų gyvavimą, tradicijas, kilimo šaknis. Pavasario, vasaros, rudens metu organizuojamos talkos aplinkos tvarkymui, gyvenamųjų patalpų valymui. Nuolat tvarkydami Nakvynės namų aplinką, stengiamės, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi patogiai ir maloniai.

Kontaktai:
Telšių nakvynės namai
Socialinio darbo organizatorė
Genovaitė Kuzminskienė
Tel. 8 444 75 609,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pramonės 18 a, Telšiai

Norint apsigyventi Nakvynės namuose reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrių adresu Karaliaus Mindaugo 36, Telšiai, tel. 8 444-53895.

Puslapis 1 iš 2