„Integralios pagalbos plėtra Telšių rajone“ projektas

zenklas IN

VYKDOMAS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS ,,INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE“

Telšių socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. gegužės 16 d. vykdo  Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą Nr. V08.4.1-ESFA-V-418-02-0003 „Integralios pagalbos plėtra Telšių rajone“.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.4.1-ESFA-V-418 ,,Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – teikti ir plėtoti kokybiškas integralios pagalbos (slaugos ir socialinės globos) namuose paslaugas Telšių rajone.

Projekto uždavinys - užtikrinti integralios pagalbos paslaugų teikimo plėtrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

                      Projekto veiklos:

1. integralios pagalbos namuose teikimas neįgaliems ar senyvo amžiaus asmenims;

2. mobiliųjų komandų darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;

3. konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis.

Integrali pagalba namuose – tai nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba, atitinkanti asmens slaugos ir socialinių paslaugų poreikius. Integralios pagalbos paslaugas asmens namuose teikia specialistų komanda, kurią sudaro slaugytojai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, socialinių darbuotojų ir slaugytojų padėjėjai. Projekto lėšomis darbo užmokesčiai yra finansuojami 15 medicinos darbuotojų. Šiuo metu integrali pagalba teikiama 41 Telšių rajono gyventojui. Iš viso nuo projekto vykdymo pradžios integralios pagalbos paslaugas gavo 74 paslaugų gavėjai. Siekiant užtikrinti integralios pagalbos teikiamų paslaugų efektyvumą ir kuo greitesnį paslaugos suteikimą, komandos specialistai pas paslaugos gavėjus vyksta Telšių socialinių paslaugų centro lengvaisiais automobiliais, kuriuos įsigijome vykdydami integralios pagalbos projektą 2013-2015 metais.

Darbas su įvairiais žmonėmis reikalauja nuolatinio ir įvairiapusiško tobulėjimo. Įgyvendinant projektą darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją. 2016 m. lapkričio mėnesį, projekto lėšomis, Telšių socialinių paslaugų centre, integralios pagalbos komandos darbuotojams vyko mokymai ,,Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“, o 2017 m. birželio mėnesį - ,,Komandinis darbas integralios pagalbos teikimo procese“. Mokymų metu įgytos žinios yra pritaikomos integralios pagalbos namuose paslaugų teikimui.

Šeimos nariai, prižiūrintys savo artimus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis, yra konsultuojami kaip reikia juos prižiūrėti. Konsultacijų metu išmoksta įvertinti šeimos nario būsenas. Konsultacijas sveikatos priežiūros klausimais teikia 4 slaugytojai. Konsultacinės paslaugos yra teikiamos neįgalaus asmens ir senyvo amžiaus asmens namuose. Konsultacijos yra teikiamos atsižvelgiant į šeimos narių poreikį gauti konsultaciją jiems rūpimu artimojo slaugos ar socialinės globos klausimu.

Integralią pagalbą gaunantys asmenys bei jų artimieji labai džiaugiasi, kad Telšių rajone yra vykdomas toks projektas, kuris iš tikrųjų labai padeda gyvenime. Kol nebuvo vykdomas integralios pagalbos teikimo projektas, šeimos nariai negalėjo dieną savo sergančio artimojo palikti nors keletui valandų, o dabar tai gali padaryti, nes prižiūri kompetentingi darbuotojai, slaugytojo padėjėjai ar socialinio darbuotojo padėjėjai. Integralios pagalbos gavėjų artimieji gali susitvarkyti savo reikalus, kai kurie net darbus rado vadinasi, jie patys save išlaiko - taigi valstybei dviguba nauda. Pagerėjo pačių paslaugos gavėjų ir jų artimųjų gyvenimas. Juk ištisą parą būti su žmogumi, kuriam reikia nuolatinės priežiūros, reiškia tai, kad nebelieka fiziškai galimybių įsidarbinti, galų gale pasirūpinti pačiu savimi. Žmogus, turintis negalią, o kartu iš jo šeima, tampa tos negalios įkaitu. Integralios pagalbos plėtros programa ir įgyvendinamas projektas iš tiesų keičia situaciją. Projekte dirba atsidavę darbuotojai. Dėka projekto neįgalūs asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė slauga, lieka gyventi savo namuose ir bendruomenėje.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose) paslaugos gavėjai moka tik už dienos socialinės globos paslaugą, o slaugos paslauga yra nemokama. Jos išlaidas kompensuoja Europos socialinio fondo agentūra. Už dienos socialinės globos paslaugos integralios pagalbos paslaugų gavėjai moka pagal galiojančius teisės aktus.

Įgyvendinant šį projektą, gerėja dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugų kokybė ir prieinamumas, yra skatinama neformali pagalba šeimai, kad jos nariai, slaugantys neįgalų asmenį, galėtų grįžti į darbo rinką arba neiškristi iš jos, derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus.

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja, projekto administratorė

Daiva Navickienė

Išvyka

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organiavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje

 

 

 

111222 ip94jo5747  11083657 1374771089518755 7326624941731627897 n12400954 1632521450346624 7791469279053852989 n

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams Kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone vykdomas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Šiuo projektu siekiama teikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios įgalintų šeimas kuo sklandžiau įveikti krizes ir iškilusius sunkumus, sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, bei padidintų bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

  • Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Organizuojami mokymai, seminarai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius/kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų mąstymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose.
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį.  
  • Psichosocialinė pagalba organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal poreikį, asmenų grupes, amžių.
  • Mediacijos paslaugos skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.
  • Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą, ir, kurie dalyvauja projekto veiklose, arba dėl svarbių aplinkybių negali prižiūrėti savo vaiko.

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai

Projekto partneriai:                                                                                                                

Telšių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Telšių socialinių paslaugų centras vykdo paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą „vieno langelio" principu.

Telšių socialinių paslaugų centro padalinys Telšių bendruomenininiai šeimos namai

Kontaktai: Virginija Bykovienė, Rambyno g. 24, Telšiai, El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. nr. +37067511953, Facebook paskyra „Kompleksinės paslaugos“

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

Kontaktai: Greta Jakučiūnaitė, Birutės g. 10B, Telšiai, El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. nr. +37060983469, Facebook paskyra „Telšių moterų bendrija Akvalina“

Išvyka

Vaikų dienos centrų projektai

TĘSIAMI TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI

 

Telšių socialinių paslaugų centras 2019 m. kovo 19 d. pasirašė keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2019 m. kovo 19 d., o pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių suma – 58575,00 eurai.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvauja 163 vaikai iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Žarėnų ir Mitkaičių dienos centre projekto veiklas vykdo ir su vaikais dirba po vieną socialinio darbo organizatorių, o Upynos dienos centre – vienas socialinio darbo organizatorius ir vienas socialinis darbuotojas, dirbantis 0,5 etato. Telšių dienos centre dirba dvi socialinės darbuotojos. Visi etatai yra išlaikomi iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto. Vadovaujantis 2019 m. vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso nuostatais biudžetinėms įstaigoms nebuvo galima prašyti lėšų papildomiems socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologų ar kitų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Projekto lėšomis yra finansuojamas nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas, laisvalaikio užimtumo vaikams ir jų šeimoms organizavimas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo paslaugos, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei higienos įpročių formavimo paslaugos.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose siekiama ugdyti ir lavinti socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialinius įgūdžius, organizacinius gebėjimus, teikti psichologinę pagalbą, puoselėti patriotinius jausmus ir kitas moralines vertybes. Dienos centre organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais, teikiama psichologinė pagalba, informavimo, konsultavimo paslaugos. Į Dienos centrus vaikai atvyksta po pamokų mokykloje. Ten ruošia pamokas, yra teikiamas maitinimas. Vasaros atostogų metu vaikams yra organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos, dienos stovyklos.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrai bendradarbiauja su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, parapijomis, kultūros centrais, su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Visi dienos centrai dirba 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną.

Kartu centrai siekia padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku. Vaikams lankant dienos centrus gerėja psichinė ir fizinė sveikata, gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės suvokimas, užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui, pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai pastebi, kad vaikai tampa atviresni, stiprėja vaikų ir tėvų santykiai.  

Projektų vykdymas padeda spręsti įvairias socialines problemas, tobulinti socialinį darbą, ieškoti naujovių.

 

         Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja

Išvyka

Puslapis 1 iš 54